Bộ ấm chén gốc cây +  khay sen xòe Men mộc - Màu Đen