Bộ ấm chén Men hỏa biến đốt trúc to (không bao gồm phụ kiện) - Gốm sứ Bát Tràng